Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Code quảng cáo trượt hai bên web - 4rum (đã kiểm tra)

  Admin

  Nuts

  Bài viết : 79

  Tài sản : 113

  Uy tín : 1

  Tham gia : 27/12/2011

  #1

   Mon Feb 13, 2012 1:53 pm

  Hôm nay Thuthutso.com xin gửi đến các bạn đoạn code quảng cáo hy làm gì cũng được. chạy dọc hai bên web – 4rum. code này thuthuatso.com đã sử dụng thử bên phpbb (diễn đàn). chạy rất tốt. các bạn coppy đọc code sau và chỉnh sửa lại link và ảnh (chữ màu đỏ)và paste vào “overall_footer.html” cuối cùng các bạn ra trang chủ chiêm ngưỡng thành quả của mình nhá

  Bên trái

  Code:
  <div id=”divTopLeft” style=”position: absolute; left: 10px; top: 15px; height: 478px;”>
  <a href=”http://thuthuatso.com/” title=”Thuthuatso.com”><img src=”http://farm4.static.flickr.com/3316/4574323818_cc74475901_o.gif” width=”100″ height=”100″ alt=”1″ /></a></div>

  bên phải

  Code:
  <div id=”divTopRight” style=”position: absolute”>
  <a href=”http://thuthuatso.com/” title=”Thuthuatso.com”><img src=”http://farm4.static.flickr.com/3316/4574323818_cc74475901_o.gif” width=”100″ height=”100″ alt=”1″ /></a></div>

  Nội dung File JavaScript

  Code:
  <script type=”text/javascript”>

  var copyright = ‘kgt’;

  var ns = (navigator.appName.indexOf(“Netscape”) != -1);

  var d = document;

  var px = document.layers ? “” : “px”;

  function KGT_FloatDiv(id, sx, sy,cc)

  {

  var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];

  window[id + "_obj"] = el;

  if(d.layers)el.style=el;

  el.cx = el.sx = sx;el.cy = el.sy = sy;

  el.sP=function(x,y){this.style.left=x+px;this.style.top=y+px;};

  el.init=false;

  el.flt=function()

  {

  var pX, pY;

  pX = (this.sx >= 0) ? 0 : ns ? innerWidth :

  document.documentElement && document.documentElement.clientWidth ?

  document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth;

  pY = ns ? pageYOffset : document.documentElement && document.documentElement.scrollTop ?

  document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop;

  if(this.sy<0)

  pY += ns ? innerHeight : document.documentElement && document.documentElement.clientHeight ?

  document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight;

  this.cx += (pX + this.sx – this.cx)/8;this.cy += (pY + this.sy – this.cy)/8;

  if(!this.init)

  {

  this.init=true;

  this.cx = pX+this.sx;

  this.cy = pY+this.sy;

  }

  this.sP(this.cx, this.cy);

  setTimeout(this.id + “_obj.flt()”, 40);

  }

  return el;

  }

  KGT_FloatDiv(“divTopLeft”,      2,  50).flt();

  if (navigator.appName.indexOf(“Netscape”) != -1)

  {

  KGT_FloatDiv(“divTopRight”,      -120,  50).flt();

  }

  else

  {

  KGT_FloatDiv(“divTopRight”,      -102,  50).flt();

  }

  </script>

  Chúc các bạn thành công.