Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Latest topics - Top posters ngang

  Kẻ rỗi hơi

  Bài viết : 5

  Tài sản : 11

  Uy tín : 0

  Tham gia : 27/12/2011

  #1

   Tue Dec 27, 2011 9:37 pm

  Live demo :
  CODE:CHỌN NỘI DUNG  Enlarge this image Click to see fullsize
  Cách làm :
  Bước 1 : Vào Forum widgets management đặt widget theo hình sau :

  Enlarge this image  Bước 2 : Vào Javascript codes management tạo Javascript mới :
  • Title * : tùy ý
  • Placement : In all the pages.
  • Javascript Code * :
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  $(function(){
  $('#left .module:eq(0)').addClass('topposter').next().remove();
  $('#left .module:eq(1) .inner').css('color',$('#left .module:eq(1)').css('background-color'));
  $('#left .module:eq(1) a[href^=/t]').addClass('c3topic').next().remove();
  $('#left .module:eq(1) a[href^=/u]').addClass('c3poster').next().remove();
  $('#left .module:eq(1) br').addClass('clear');
  });

  Bước 3 : VàoDisplay ~> Colors ~> CSS Stylesheet . Chèn đoạn sau vào CSS
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  #content-container div#left {float: none;width: 100%}
  #left .topposter {float: left; width: 250px; margin-right:10px}
  #left .module .inner a {margin:2px 0}
  #left .module .inner .c3topic{
  /*style cho tiêu đề bài viết*/
  }
  #left .module .inner .c3poster{
  float:right;
  /*style cho tên người gửi*/
  }

  Tùy chỉnh: với CSS
  ◘ 250px là chiều rộng khung Top posters . tùy ý thay đổi cho phù hợp.
  ◘ 10px là là khoảng cách giữa khung Top posters và khung Latest topics
  ◘ Trang trí cho tiêu đề bài viết bằng cách thay các thuộc tính css cho đoạn /*style cho tiêu đề bài viết*/
  ◘ Tương tự cho tên người gửi ~ /*style cho tên người gửi*/


  TUT by
  Source: diendan.chinhphuc.info c3zone.net