Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[FM-Vi] Auto Refresh Lasttopic [Đơn Giản Mà Hiệu Quả

  Tào lao

  Bài viết : 2

  Tài sản : 6

  Uy tín : 0

  Tham gia : 27/12/2011

  #1

   Tue Dec 27, 2011 9:52 pm  Dành cho mod_recent_topics cố định (90% mọi người đang dùng loại này)

  DEMO:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  http://www.vandonstar.com/


  HƯỚNG DẪN:

  Đầu tiên các bạn vào mod_recent_topics và tìm từ đoạn
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <!-- BEGIN scrolling_row -->

  Cho đến
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <!-- END scrolling_row -->

  Nếu có thì xoá hết đoạn đó đi cho gọn.

  Nếu đã xoá rồi thì tìm tiếp:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <!-- BEGIN recent_topic_row -->

  Thay bằng:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <div id="RefreshVDS_Main"><div id="RefreshVDS"><!-- BEGIN recent_topic_row -->


  Tiếp theo tìm:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <!-- END recent_topic_row -->

  Thay bằng:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <!-- END recent_topic_row --></div></div>


  Tiếp tục tìm:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>

  Thay Bằng:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  <span class="ktrf"><a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></span>


  Xong xuôi lưu lại.

  Bây giờ bạn vào
  Modules :: Javascript codes management :: Create a new Javascript
  Title: Auto Refresh Lasttopic
  Placement:
  - Đối với bạn nào có lasttopic chỉ xuất hiện phía ngoài thì chọn In the home page
  - Đối với bạn nào có lasttopic xuất hiện trên tất cả các trang forum thì chọn In all the pages

  Javascript Code:
  CODE:CHỌN NỘI DUNG
  $(window).load(function(){
  rft = $('#RefreshVDS a:eq(0)').attr('href');
  setInterval(function(){
  $('#RefreshVDS .ktrf:eq(0)').load('forum #RefreshVDS a:eq(0)', function(){
  rfs = $('#RefreshVDS a:eq(0)').attr('href');
  if(rfs != rft)
  $('#RefreshVDS_Main').fadeOut(1000).load('forum #RefreshVDS').fadeIn(1000);
  rft = rfs;
  });
  }, 10000);
  });


  - Thời gian mặc định kiểm tra: 10s *bạn có thể sửa lại ở con số 10000
  - Ẩn hiện mỗi lần refresh *bạn có thể bỏ qua sự ẩn hiện bằng cách xóa .fadeOut(1000) và .fadeIn(1000) hoặc thay hiệu ứng khác bằng cách thay thế bằng .slideUp(1000) và .slideDown(1000) nhìn cũng hay hay

  Chú ý: Nếu bạn nào bị xung đột trên IE thì làm như sau:
  Display :: Generalities :: Display list of connected members during last 24* hours : Chọn không